Дистанционен контрол и наблюдение на системи за сигурност...
 
 
   Наблюдение и контрол на производствени процеси и параметри...
 
 
Наблюдение и контрол на процеси за бита...
 
 
 Обективен контрол чрез GPS системи...
 

  Екипът на Мониторинг.БГ е разработил настоящия портал, като платформа и web базирана система за дистанционен контрол и управление на различни процеси и апарати. Чрез нея можете да наблюдавате и контролирате работата на различни устройства и системи в реално време и да ползвате анализи и справочна информация за промените на различни параметри за даден период от време. Тук можте да наблюдавате работата и параметрите на:

  • Нивомери;
  • Разходомери;
  • Термометри;
  • Транспортни средства;
  • Местонахождение на транспортни средства;
  • Видеокамери;
  • Принтери;
  • Персонални GPS устройства;
  • и много други...

  Партньорството е най-важното в съвместната ни работа. Системите за мониторинг и управление ще обогатят значително информационната база за услугите, които осъществявате. Опитът показва, че желанието за пълна автоматизация на контрола, всеобхватност и ефективно управление на процесите, съпътстват експлоатацията на всяка система.


   Ние сме на Ваше разположение за бъдещо оптимизиране и развитие на Вашата система.  
Created by TECHNOPOL LTD © 2011 Мониторинг. Всички права запазени.